1. ข้อมูลเบื้องต้น

  ระบุข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการ
  เปิดบัญชีออนไลน์

 2. ยืนยันตัวตน

  เลือกช่องทางยืนยันตัวตนผ่าน
  NDID หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven

 3. ข้อมูลส่วนตัว

  • ประวัติส่วนตัว
  • ข้อมูลการเงิน
  • แบบแสดงตน
  • Suitability Test
 4. จบขั้นตอน

  รับทราบผลทันที ในกรณีที่ท่านได้
  ดำเนินการอย่างถูกต้อง
  ครบถ้วนและแจ้งผลอย่่างเป็นทางการ
  ผ่านทางอีเมล

 1. ข้อมูลเบื้องต้น

 2. ยืนยันตัวตน

 3. ข้อมูลส่วนตัว

 4. จบขั้นตอน

 1. ข้อมูล
  เบื้องต้น

 2. ยืนยัน
  ตัวตน

 3. ข้อมูล
  ส่วนตัว

 4. จบ
  ขั้นตอน

เปิดบัญชีออนไลน์

กรุณาระบุข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเปิดบัญชี

หมายเหตุ

บริษัทฯ ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และมีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยระบบที่ปลอดภัย

 • - การเปิดบัญชีออนไลน์นี้ สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่เคยมีบัญชีกับ SBI Thai Online เท่านั้น
 • - หากท่านมีบัญชีกับทางบริษัทอยู่แล้ว และ ต้องการเปิดบัญชีประเภทอื่นเพิ่ม กรุณา Login เข้าสู่ระบบ และ เลือกคำสั่ง “การแจ้งเปลี่ยนแปลงออนไลน์” >> “ขอเปิดบัญชีเพิ่ม”
 • - บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือปฏิเสธการเปิดบัญชีทุกประเภท หากตรวจพบว่า ท่านไม่ได้ใช้ข้อมูลส่วนตัว อีเมล เบอร์โทรศัพท์
  และข้อมูลอื่นใดที่เป็นของตนเองในการเปิดบัญชี /มีการเปิดบัญชีแทนกัน หรือ เปิดบัญชีเพื่อบุคคลอื่น โดยท่านไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง
 • กรณีที่ท่านเปิดบัญชีไม่สำเร็จ บริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมาย และ/หรือเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ก่อนที่บริษัทจะลบข้อมูล
 • If an open account unsuccessful the Company will collect your Personal data for the period specified by law and/or as specified by the Company before the Company deletes it.