บริการเปิดบัญชีออนไลน์สมบูรณ์แบบของหลักทรัพย์ SBI Thai Online

เปิดบัญชีออนไลน์ด้วยตนเอง
บริการเปิดบัญชีหลักทรัพย์รูปแบบใหม่ สามารถกรอกข้อมูลและยื่นคำขอออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ โดยไม่ต้องส่งเอกสารมายังบริษัทฯ
สามารถเปิดบัญชีหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท เท่านั้น
สะดวกรวดเร็ว อนุมัติไว ทราบผลภายใน 1 วันทำการ
กรุณาเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้ในรูปแบบ Soft file (.jpg .gif .tif หรือ .pdf) ขนาดของแต่ละไฟล์ไม่เกิน 10 MB คลิกเพื่อดูตัวอย่าง
  1. สำเนาบัตรประชาชน ทั้งด้านหน้าและหลัง (พร้อมลายเซ็นลงนาม)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลายเซ็นลงนาม)
  3. ตัวอย่างลายเซ็น (เซ็นลายเซ็นลงบนกระดาษขาว)
  4. หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร (พร้อมลายเซ็นลงนาม)

ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ มี 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1
กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อขอรับลิงก์
สำหรับเปิดบัญชีทางอีเมล
ขั้นตอนที่ 2
คลิกลิงก์ในอีเมลของท่านเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว
และแนบหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
ขั้นตอนที่ 3
ยืนยันตัวตน ผ่านแอพพลิเคชั่น SBITO MY INFO และ สมัครบริการ
Payment Gateway/ATS